Radonsikring

Vi tilbyr randosikring av utsatte hus, med sertifiserte arbeidere og godkjent membran.

Vi sikrer hus i alle størrelser.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger.

Enten det er et bolighus, næringseiendom eller store industribygg kan vi hjelpe!

Produkter vi benytter:

  • Radon membran i bruksgruppe A eller bruksgruppe B